My Blog

My WordPress Blog

Välkommen till Flyttfirma Stockholm!

Här på flyttfirmastockholm.biz hjälper vi dig att hitta en flyttfirma för din nästa flytt, oberoende om det är en privat- eller företagsflytt.

Att flytta hela sitt bohag till en ny bostad är en ganska jobbig process, men det finns hjälp att få. Ett sätt att underlätta flytten är att anlita en flyttfirma Stockholm. Om man har planer på att anlita en flyttfirma finns det vissa saker man kan tänka på.

Det kan vara bra att känna till att det finns vissa bestämmelser som en flyttfirma bör följa, dessa står samlade i Bohag 2010 – Allmänna flyttbestämmelser för konsument. Dessa bestämmelser är framtagna genom ett samarbete mellan Konsumentverket och flyttbranschen, och fördelen med att anlita en flyttfirma som är införstådd med och följer dessa riktlinjer är framför allt att konfliktrisken minskar. Som konsument är det väldigt bra att ha läst igenom dessa riktlinjer innan så att man vet vad man kan begära och vilka skyldigheter/rättigheter respektive part har.

Det första som många funderar kring när det gäller att anlita en flyttfirma är priset. Hur mycket kostar det och vad får jag för pengarna? Priset kan skilja mellan olika flyttfirmor men de ska ge dig ett fast pris innan uppdraget påbörjas, vilket gör det lite lättare att jämföra olika företag. Det fasta priset ska sedan stå i avtalet. Om man inte får något fast pris ska det framgå i avtalet på vilket sätt priset kommer att beräknas. Om flyttfirman ger dig ett ungefärligt pris får den slutgiltiga summan inte överstiga det priset med mer än 15 procent. Var noga med att det ska finnas ett skriftligt avtal för det här innan jobbet påbörjas, för att minska risken för konflikter och för att båda parter ska känna sig trygga. Om man inte kommer överens med flyttfirman om något annat ska uppdraget alltid betalas direkt när det är slutfört.

Att boka in en flyttfirma Stockholm för ett uppdrag innebär i stort sett att de flyttar ett bohag mellan två eller fler adresser, samt lastar och lossar på dessa platser. Om man vill att flyttfirman ska packa ner och packa upp bohaget, eller om man har andra speciella önskemål om vad som ska ingå i uppdraget, ska detta skrivas in i avtalet så att båda parter är på det klara med vad som gäller. Samma sak gäller om flyttfirman har särskilda riktlinjer för sitt arbete. Allt för att det inte ska uppstå onödiga missförstånd och konflikter.

Har du ett piano som du inte är så sugen på att flytta själv? I så fall måste detta diskuteras med flyttfirman Stockholm i förväg eftersom det är ett bra exempel på sådant som inte automatiskt ingår i deras uppdrag. Andra exempel på saker som flyttfirman inte är skyldiga att ta hand om är frånkoppling av elektroniska apparater, transport av värdesaker (t.ex. pengar, smycken), transport av djur, transport av brandfarliga och explosiva ämnen, tömning av vattensäng och flyttstädning. För att din flytt ska gå så bra och smidigt som möjligt är det bra att ha en rak och tydlig kommunikation med flyttfirman, dels för att de ska kunna göra ett bra jobb, dels för att du ska kunna känna dig nöjd när uppdraget är slutfört. Om det uppstår någon situation som flyttfirman måste ta hand om, utöver det som ingår i avtalet, måste de först diskutera saken med dig.

Om du av någon anledning vill avboka uppdraget hos flyttfirman ska detta göras senast femton dagar innan det utsatta flyttdatumet, för att du ska slippa betala ersättning till firman. Om du avbokar senare blir du ersättningsskyldig och summan du får betala beror på lite olika faktorer, till exempel om uppdraget redan har påbörjats, flyttfirmans direkta förlust vid avbokningen eller om det finns särskilda skäl till avbokningen (som exempelvis sjukdom eller arbetslöshet).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *